Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Komunikat - biuroZ uwagi na aktualną sytuację zawieszamy tymczasowo dyżury w biurze Stowarzyszenia. W przypadkach pilnych prosimy o indywidualny kontakt korzystając z telefonów lub maila podanego na stronie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prośba o przekazanie 1 % podatkuW czasie rozliczeń podatkowych, przypominamy o możliwości przekazania 1% na Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie.

Serdecznie zachęcamy                  

                     
Obraz może zawierać: niebo, tekst „KRS 0000114542 STOWARZYSZENIE POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE KRESY" Kresy”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na Walne ZebranieZapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się 5 marca (czwartek) o godzinie 16.00 - I termin / 16.30 - II termin przy Placu Szczepańskim 5 (4 piętro).

Program zebrania:

1. Powitanie  Uczestników przez Pana Prezesa Karola Chudobę.
2. Przedstawienie programu zebrania i jego przyjęcie przez Zebranych.
3. Wybór prowadzącego oraz protokolanta zebrania.
4. Powołanie  komisji : Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową.
6. Odczytanie protokołu z zeszłorocznego Walnego Zebrania.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KRESOW w 2019 roku.
8. Sprawozdanie finansowe z działalności KRESOW w 2019 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego (uchwała).
12. Przyjęcie sprawozdania finansowego (uchwała ).
13. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwala).
14. Udzielenie absolutorium Zarządowi (uchwała).
15. Dymisja Zarządu kończącego kadencję.
16. Wybór nowego Zarządu ( przedstawienie kandydatur, glosowanie tajne).
17. Przedstawienie planu pracy na 2020 rok i lata następne.
18. Dyskusja nt. działalności KRESOW na przyszłość.
19. Wolne wnioski
20. Ogłoszenie wyników głosowania.
21. Zakończenie zebrania.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości