Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Zakończenie kolonii edukacyjnych

17 lipca 2016


W ubiegłą niedzielę uroczyście pożegnaliśmy uczestników drugiego turnusu zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie kolonii edukacyjnych. Na zakończenie pracowitego pobytu w Krakowie uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki a taże zaprezentowali przygotowany wspólnie program artystyczny. Spotkaniem pożegnalnym zakończyliśmy tegoroczny projekt kolonii edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział 84 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, bez których wsparcia organizacja kolonii nie byłaby możliwa. Dziękujemy Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego w Krakowie, Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficznemu, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Artateka), Zamkowi Królewskiemu w Pieskowej Skale, Kopalni Soli w Wieliczce, Bibliotece Jagiellońskiej, Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również naszym nauczycielom, wolontariuszom oraz członkom Stowarzyszenia. Dziękujemy również Senatowi RP, który współfinansował projekt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wakacje z Krakowem - kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Łotwy, Białorusi i Ukrainy

30 czerwca - 18 lipca 2016


Nasze Stowarzyszenie znajduje się w trakcie realizacji kolonii edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałych na Kresach w ramach projektu dofinansowanego ze środków Senatu RP.

W tym roku w koloniach weźmie udział ponad 80 uczestników - uczniów szkół polskich oraz szkółek sobotnio-niedzielnych na Łotwie, Białorusi i Ukrainie. W trakcie 10-dniowego pobytu dzieci będą mialy okazję uczestniczenia w zajęciach języka polskiego z polskimi nauczycielami, uczestnictwie w warsztatach tematycznych, wycieczkach oraz spotkaniach z polskimi rówieśnikami.

Celem przygotowanego przez nas projektu jest polepszenie znajomości języka polskiego wśród uczestników kolonii, integracja młodzieży polskiego pochodzenia z różnych krajów oraz wzmocnienie ich więzi z Polską.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD CHARYTATYWNY NA LITWĘ

13 - 17. 08. 2016


WYJAZD  CHARYTATYWNY  NA  LITWĘ   13 – 17.08.2016

 

Wilno – gród Jagiellonów, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Adama Mickiewicza i Józefa Piłsudskiego, pełne wykwintnych zabytków różnych epok i urokliwych zaułków, Troki – baśniowa siedziba litewskich książąt, gdzie mury przepięknego zamku przeglądają się w toniach malowniczego jeziora, Cytowiany, Szydłow, Szawle i słynna Góra Krzyży to niesamowite zakątki, które pokażą Ci urok Kresów północno-wschodnich i czar dawnej Litwy. Wybierz się z nami na spotkanie fantastycznych atrakcji, w których zaklęte zostało tchnienie wieków.

A udział Twój w wyjeździe umożliwi nam przekazanie darów i pomocy dla Hospicjum , przedszkola  i sierocińca w Wilnie .

 

Dzień 1    

Kraków – Druskieniki – Wilno      N1

 

Dzień 2

Zwiedzanie  Wilna  z przewodnikiem    N2

Sanktuarium Matki Boskiej w Ostrej Bramie, kościół św. Teresy, cerkiew Św. Ducha, brama bazyliańska, Plac Ratuszowy, Uniwersytet Wileński, Katedra, Góra Zamkowa, kościół św. Anny i zespół klasztorny Bernardynów

 

Dzień 3

Wilno – Troki - zamek książęcy XIII – XV w., kościół parafialny Nawiedzenia NMP / sanktuarium maryjne/,, kenesy – Kowno – Stare Miasto, Archikatedra , ruiny zamku książęcego z XIII w,  Szawle -  Góra Krzyży – Kiejdany   N3

 

Dzień 4

Kiejdany – Kowno – Suwałki   N4

 

Dzień 5

Suwałki -  Kraków  

 

 

Cena  860 zł  od osoby

 

W cenie :  Przejazd  autokarem, 4 noclegi, śniadania, obiadokolacje,

Zwiedzanie z przewodnikiem, opieka pilota , ubezpieczenie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości