Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Wyjazd na Litwę #9

27 - 31 maj 2019


W dniach 27-31 maja wspólnie ze Szkołą Podstawową w Grajowie (woj. małopolskie) zorganizowaliśmy pięciodniowy wyjazd edukacyjno - krajoznawczy na Litwę. Uczniowie mogli zwiedzać miasta znajdujące się zarówno po polskiej jak i po litewskiej stronie.

Pierwszego dnia wycieczka prowadziła spod Krakowa przez Warszawę, Augustów aż do Suwałk – ten czas pozwolił uczniom poszerzyć swoją wiedze na temat polskiej geografii i podziwiać piękne ojczyste krajobrazy. Następnie podróżnicy przekroczyli wschodnią granicę i z dotarli do Kowna, Kiejdan a później Szumska. Tam młodzież mogła zwiedzić Stare Miasto, a także ratusz, katedrę św. Piotra i Pawła oraz dom Perkuna (kamienica kupiecka z początku XVI w.)

Kolejnym miastem na trasie przejazdu było Wilno. Tam uczniowie zobaczyli słynną Ostrą Bramę, bazylikę archikatedralną św. Stanisława Biskupa oraz kościół św. Ducha. Do jednej z największych atrakcji wyjazdu z pewnością należała wizyta w polskim przedszkolu, a także pobyt na  cmentarzu na Rossie, będącego jedną z najsłynniejszych polskich nekropolii na Litwie. Podopieczni zwiedzili również miejsca związane z  Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim

W następnym dniu uczniowie gościli w Trokach i Sejnach, gdzie mogli podziwiać zamek Wielkich Książąt Litewskich na jeziorze Galwe, a także zobaczyć cmentarz na Antokolu, W tym czasie odwiedzili również  polskie Gimnazjum w Trokach – pozwoliło to uczniom spotkać się ze swoimi rówieśnikami i porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach i spędzić ze sobą miło czas

 

Piątek dla podopiecznych Szkoły Podstawowej w Grajowie oznaczał powrót do Krakowa. Trasa wiodła przez  Sejny – Białystok – Tykocin – Siedlce – Kraków. Uczniowie z pewnością długo będą wspominać ten wyjazd. Dodatkowo podczas wycieczki młodzi Polacy pozostawili dary w postaci przyborów szkolnych i zabawek na Litwie.

 

Bardzo dziękujemy za wspólną wycieczkę – już teraz mamy nadzieję na kolejną :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego #8

kwiecień 2019


W dniach od  31. 03 do 06.04. 2019 na zaproszenie KRESOW przebywała w Krakowie pani Maria, pracownik naukowy z tytułem doktora na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu a zarazem Wicedyrektorka Polskiej Sobotniej Szkoły przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I-III st. nr 3 w Borysławiu.

Pobyt pani Marii miał odmienny charakter, bowiem zamiast praktyki  metodycznej w Szkole Podstawowej nr 158, odbyła ona staż naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej (pod kierunkiem pani prof.dr hab. Anny Janus-Sitarz).

Pani Maria wysłuchała szeregu wykładów oraz uczestniczyła w ćwiczeniach  z zakresu literatury, języka i metodyki nauczania języka polskiego. Ponadto skorzystała dla swych potrzeb naukowych ze zbiorow Biblioteki Jagiellońskiej. Spotkała się także w siedzibie KRESOW z członkami Stowarzyszenia. Podzieliła się wrażeniami z pobytu w Krakowie oraz zapoznała uczestników spotkania ze swą działalnością naukową (sytuacja socjolingwistyczna, tożsamość narodowościowa, świadomość językowa, kompetencja komunikacyjna młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie) i pedagogiczną. Opowiedziała również o charakterze Szkoły w Borysławiu i o jej uczniach. Rozmowa dotyczyła także organizowanych przez KRESY w sierpniu 2019 praktyk językowych (w ramach projektu Senatu) dla nauczycieli języka polskiego  z Ukrainy. Wsparła nas cennymi wskazówkami i sugestiami. Pani Maria wyrażała wdzięczność i zadowolenie z  możliwości pobytu w Krakowie i z wzbogacenia swojej zawodowej wiedzy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego # 7

25 - 30 marzec 2019


W dniach 24 do 30 marca 2019 na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przebywały w Krakowie panie: Helena i Nina  z Pińska na Białorusi nauczycielki ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku działającej przy tamtejszym Oddziale Macierzy Polskiej. Szkoła istnieje od 17 lat i uczy (na różnych poziomach) języka polskiego dzieci i młodzież a nawet dorosłych mających polskie korzenie.

Panie odbyły pięciodniową (25.03 do 29.03) praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. Była to już 7 edycja praktyk organizowanych prze Stowarzyszenie KRESY. W czasie praktyki Nauczycielki zapoznały się z organizacja szkoły i procesem nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W czasie wolnym Goście zwiedzali Kraków (przy zmiennej marcowej pogodzie) i dokonali zakupow książek na potrzeby swojej macierzystej szkoły. Spotkali się także w siedzibie KRESOW z członkami Zarządu dzieląc się informacjami  na temat ich pracy w Szkole w Pińsku a także wrażeniami z pobytu w Krakowie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości