Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego # 7

25 - 30 marzec 2019


W dniach 24 do 30 marca 2019 na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przebywały w Krakowie panie: Helena i Nina  z Pińska na Białorusi nauczycielki ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku działającej przy tamtejszym Oddziale Macierzy Polskiej. Szkoła istnieje od 17 lat i uczy (na różnych poziomach) języka polskiego dzieci i młodzież a nawet dorosłych mających polskie korzenie.

Panie odbyły pięciodniową (25.03 do 29.03) praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. Była to już 7 edycja praktyk organizowanych prze Stowarzyszenie KRESY. W czasie praktyki Nauczycielki zapoznały się z organizacja szkoły i procesem nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W czasie wolnym Goście zwiedzali Kraków (przy zmiennej marcowej pogodzie) i dokonali zakupow książek na potrzeby swojej macierzystej szkoły. Spotkali się także w siedzibie KRESOW z członkami Zarządu dzieląc się informacjami  na temat ich pracy w Szkole w Pińsku a także wrażeniami z pobytu w Krakowie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne # 6

luty 2019


W dniach od 24 lutego do 1 marca 2019 roku przebywały w Krakowie pani Aleksandra z Korostenia (obwód żytomirski), pani Karolina z Uzgorodu (Zakarpacie) nauczycielki z Ukrainy, które uczą w swoich miejscowościach języka polskiego jako obcego w szkołach ogólnokształcących oraz w szkółkach sobotnio-niedzielnych. Panie skierowane zostały  przez współpracujące z KRESAMI Ogolnoukrainskie  Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na zaproszenie Stowarzyszenia.

Była to już 6 edycja (począwszy od 2017 roku) praktyk metodyczno- językowych organizowanych przez KRESY. Panie odbyły  w dniach 25 lutego do 1 marca pięciodniowa praktykę jezykowo-metodyczną w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. W czasie praktyki zapoznały się z organizacją szkoły, uczestniczyły w lekcjach języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego a także samodzielnie poprowadziły lekcję. Odbyły także spotkanie z pracownikiem naukowym Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ a także ze studentkami tej Katedry. Oprócz praktyki goście intensywnie zwiedzali Kraków i spotkali się z członkami zarządu Stowarzyszenia dzieląc się z wrażeniami z praktyki w Krakowie i z pracy w swoich szkołach na Ukrainie.

Goście wyrażali zadowolenie z pobytu, wdzięczni za możliwość odwiedzenia Krakowa i wzbogacenia swoich doświadczeń zawodowych a także za obdarowanie przyborami szkolnymi zebranymi w czasie świątecznej zbiorki w krakowskich szkołach. Panie mają także nadzieję na dalszy kontakt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie

20 marca 2019


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" serdecznie zaprasza na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie:
16:00 - I termin
16:30 - II termin
Zebranie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 (IV piętro).
 
Program Zebrania:
 1. Powitanie  Uczestników przez Pana Prezesa Karola Chudobę.
 2. Przedstawienie  programu zebrania i  jego przyjęcie przez Zebranych
 3. Wybór prowadzącego zebranie.
 4. Wybór protokolanta zebrania.
 5. Powołanie Komisji : Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał
 6. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową.
 7. Odczytanie protokołu z zeszłorocznego walnego zebrania.
 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KRESOW w 2018 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe z działalności KRESOW w 2018 roku.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego ( uchwała).
 13. Przyjęcie sprawozdania finansowego ( uchwała).
 14. Przyjęcie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej ( uchwała)
 15. Udzielenie absolutorium  Zarządowi ( uchwała)
 16. Przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie zebrania.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości