Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Praktyki metodyczno-jezykowe dla nauczycieli z Ukrainy

22.04 -26.04.2018


W dniach 22.04 do 26.04 2018 r. gościliśmy w Krakowie p. Janę Lenzion i p. Wiere Lysik związane z Ogólnoukrainskim Koordynacyjno-Metodycznym Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu i jednocześnie  czynne nauczycielki języka polskiego. Panie odbyły w ZSOI na ul. Strąkowej w Krakowie pod kierunkiem p. Barbary Bombińskiej czterodniową praktykę zawodową  w dziedzinie nauczania języka polskiego.

W czasie praktyki Panie miały możliwość  zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły, uczestnictwa w lekcjach języka polskiego, także w zajęciach języka polskiego jako obcego oraz osobistego przeprowadzenia zajęć.

Oprócz praktyki w szkole zaproszone osoby miały również  możliwość krótkiego zwiedzenia Krakowa przy pięknej pogodzie i wzięcia udziału w programie  naukowo-kulturalnym przygotowanym przez p. Ilonę Lasotę z Krakowa pracującą w Drohobyczu. Nasze Stowarzyszenie zorganizowało kolonie, zapewniło Gościom zakwaterowanie, wyżywienie , bilety na komunikację miejską i opiekę.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przekaż 1% podatku na naszą działalnośćKRS: 0000114542

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej działalności.

Każdego roku znaczna część naszych działań może być realizowana właśnie dzięki środkom z 1% podatku. Transport i wysyłka darów, kolonie i zajęcia edukacyjne dla dzieci, zapomogi dla potrzebujących, praktyki dla nauczycieli i wiele innych - nie mogłyby być realizowane bez Państwa wsparcia.

Dziękujemy za wszelką pomoc i obiecujemy dołożyć starań aby uzyskane środki zostały jak najlepiej wykorzystane.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan prac na rok 2018POMOC CHARYTATYWNA

 • zbiórki darów (największa przed Bożym Narodzeniem)

 • wyjazdy charytatywne (planowana organizacja 10 wyjazdów)

 • dwa dodatkowe wyjazdy przed świętami Bożego Narodzenia

 • przekazywanie paczek z pomocą w innej formie (do miejscowości przygranicznych, pocztą, za pośrednictwem osób wyjeżdżających na Wschód)

 • utworzenie bazy osób, którym będzie świadczona stała pomoc

 • kontynuacja akcji przekazywania okularów korekcyjnych (kolejne 25-30 par)

 • zapomogi finansowe

Cele

 • przekazanie min. 300 paczek z pomocą

 • rezygnacja z przekazywania darów niskiej przydatności (używane ubrania, niektóre rodzaje żywności)

 • kilkanaście rodzin objętych systematyczną pomocą

EDUKACJA

 • kolonie edukacyjne „Wakacje z Krakowem” (100-110 uczestników, 10 ośrodków nauczania j. polskiego, 5 państw)

 • tygodniowe praktyki dla nauczycieli j. polskiego z Ukrainy (min. 4-6 nauczycieli)

 • zajęcia j. polskiego prowadzone za pośrednictwem Skype

 • dofinansowanie i pomoc w organizacji pobytów edukacyjnych dla mniejszych grup

 • dofinansowanie zajęć j. polskiego dla osób polskiego pochodzenia pracujących w Polsce

 • udział uczniów z Kresów w konkursach organizowanych przez polskie szkoły

Cele

 • wzmocnienie znajomości języka polskiego i więzi z naszym krajem

 • lepszy dobór uczestników projektów

 • rozwój współpracy ze szkołami polskimi na Kresach

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

 • udzielanie bieżących porad i konsultacji (Karta Polaka, stały pobyt, praca, studia w Polsce itp.)

 • pomoc w organizacji przyjazdów do Polski dla osób dorosłych polskiego pochodzenia

 • pomoc w uzyskaniu wiz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości