Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.



Walne Zebranie

20 marca 2019


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" serdecznie zaprasza na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie:
16:00 - I termin
16:30 - II termin
Zebranie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 (IV piętro).
 
Program Zebrania:
 1. Powitanie  Uczestników przez Pana Prezesa Karola Chudobę.
 2. Przedstawienie  programu zebrania i  jego przyjęcie przez Zebranych
 3. Wybór prowadzącego zebranie.
 4. Wybór protokolanta zebrania.
 5. Powołanie Komisji : Mandatowej, Skrutacyjnej i Uchwał
 6. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową.
 7. Odczytanie protokołu z zeszłorocznego walnego zebrania.
 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KRESOW w 2018 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe z działalności KRESOW w 2018 roku.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego ( uchwała).
 13. Przyjęcie sprawozdania finansowego ( uchwała).
 14. Przyjęcie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej ( uchwała)
 15. Udzielenie absolutorium  Zarządowi ( uchwała)
 16. Przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie zebrania.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc dla Pana Aleksandra ze Lwowa

luty 2019


W dniach 12 II do 26 II 2019 przebywał w Krakowie pan Aleksander ze Lwowa. 20 II przeszedł z powodzeniem  w Ortopedicum operację kręgosłupa. Operacja była sfinansowana przez Fundację Mosinga, natomiast KRESY na prośbę Fundacji udzieliły panu Aleksandrowi pomocy (osobowej i finansowej) w transporcie po mieście (transport z lotniska i na lotnisko, dowóz do szpitala). Pan Aleksander powrócił już do domu. Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w dzieło pomocy. Życzymy Panu Aleksandrowi szybkiego powrotu do zdrowia.




-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do przekazania 1% podatku!



W trwającym okresie rozliczeniowym PIT przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Pomimo zmiany przepisów w dalszym ciągu jest możliwość przekazania podatku na rzecz wybranej organizacji – za pomocą systemu E-PIT, w formie tradycyjnego zeznania papierowego lub deklaracji PIT-OP (w przypadku emerytów). 
 
Bardzo zachęcamy do skorzystania z możliwości przekazania 1%, jest bowiem wiele organizacji, które prowadzą świetną działalność. Co roku staramy się, aby nasze Stowarzyszenie również znajdowało się w tym gronie stąd będziemy wdzięczni za wybór naszej organizacji:) Środki z 1% podatku są dla nas cennym wsparciem, dzięki któremu co roku realizujemy wiele przedsięwzięć mających na celu pomoc Polakom na Wschodzie. 
 
KRS naszego Stowarzyszenia: 0000114542
 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------



Starsze Nowości