Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

28 marca 2018


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" serdecznie zaprasza na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godzinie:
16:10 - I termin
16:30 - II termin

Zebranie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 (IV piętro).

Program zebrania:

 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia przez Prezesa Karola Chudobę i wybrór przewodniczącego.

 2. Przedstawienie programu zebrania.

 3. Wybór protokolanta zebrania.

 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

 5. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał

 6. Odczytanie protokółu z Walnego Zebrania z 2017 r.

 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności KRESOW za 2017 r.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przyjęcia Sprawozdania merytorycznego.

Przyjęcia Sprawozdania finansowego.

Przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Udzielenie absolutorium Zarządowi

 1. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia na 2018 r.

 2. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia w 2018 r. kierunkami działania, problemami.

13. Informacja o działalności Koła z Katowic.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie zebrania.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH

NA ROK 2018


 „KRESY” Plan wyjazdów charytatywnych  w roku 2018

 

 

data

dni

kraj

km

Trasa

cena

I

30.04-03.05.2018

4

Ukraina _ Lwów

770

Kraków -  Janów - Żółkiew – Krechów -Lwów –Zadwórze –Kraków 

 

600 zł

II

28.04-05.05. 2018

7

Ukraina Mołdawia

Naddniestrze Rumunia

2230

Kraków –Lwów - Stanisławów-Czerniowce-Riscani-Soroca-Bielce-Kiszyniów-winne piwnice Mołdawii -  Braszov- Sigishoara – Tirgu Mures- przez Wę gry -  Słowację – Kraków

 

550 zł

250 E

III

21-24.05.2018

4

Litwa - Wilno

 

Kraków- Wilno –Troki - Kowno-– Suwałki – Kraków

 

1000 zł

IV

01- 06.06.2018

7

Białoruś

Śladami Mickiewicza i Kościuszki

2211

Kraków–Supraśl - Grodno- St.Wasiliszki – Lida -Nowogródek – Zaosie -  Nieśwież – Mir – Mińsk –Baranowicze - Pińsk– Bereza Kartuska – Kobryń - Brześć-Kodeń-Kraków 

 

1450 zł

 

 

V

12-15.06.2018

4

Ukraina _ Lwów

770

Kraków -  Janów - Żółkiew – Krechów -Lwów –Zadwórze –Kraków

 

600 zł

VI

 

23-28.06.2018

6

Ukraina Podole

1800

Kraków  Lwów- Krzemieniec -Podkamień -  Poczajów- Zbaraż - Buczacz- Kamieniec Podolski- Chocim- Kołomyja-  Stanisławów- Kraków

 

1000 zł

 

VII

04-10.08.2018

7

Białoruś – Jezioro Narocz

2169

Kraków- Grodno- Lida- Iwie- Smorgonie- Wklejka- Miadzioł –Jezioro Narocz- Postawy- Brasław- Szarkowsczyzna – Głębokie- Dokszyce- Budsław- Mołodeczno- Mińsk- Baranowicze- Brześć – Kraków

 

1400 zł

VIII

01-08.09.2018

8

Ukraina/ Wołyń

z Kijowem/

2390

Kraków – Chełm – Włodzimierz Wołyński – Łuck- Klewań- Ołyka – Ostróg –Międzyrzecz Ostrowski- Korzec –Zytomierz- Berdyczów-Kijów –Kaniów – Korsuń- Biała  cerkiew – Humań –Tulczyn-Winnica – Latyczów-Międzybóż – Zbaraż – Wiśniowiec – Krzemieniec   - Kraków

 

1600 zł

IX

08-14.09.2018

7

Ukraina Hucul-         szczyzna

1560

Kraków – Drohobycz – Jaremcze - Przełęcz -Tatarska-Worochta- Howerla  -Wierchowina- Kosów-Kuty – Kołomyja- Stanisławów-Truskawiec- Lwów- Kraków

 

1100 zł

X

15– 19.09.2018

5

Litwa – Wilno - Szawle

1860

Kraków- Wilno-Troki-Kowno- Szydłów- Szawle – Kiejdany – Suwałki – Kraków

 

1150 zł

 

Kontakt : kresykrakow@gmail.com , tel/fax 12 432 3300,  608 520 405;  692 408 998;    502 513 912;   

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłatek Kresowy 2018

21 stycznia 2018


W niedzielę 21 stycznia 2018 roku członkowie, sympatycy i darczyńcy Stowarzyszenia KRESY (w sumie prawie 60 osob, pomimo niesprzyjającej zimowej aury) zebrali się się w gościnnych,  jak zwykle, progach Domu Polonii, aby spotkać i podzielić się , już po raz 23, opłatkiem.

Opłatki poświęcił, modlitwie przewodniczył i słowo wygłosił Ksiądz z Parafii Mariackiej a następnie wszyscy składali sobie życzenia. Prezes KRESOW Karol Chudoba przypomniał okoliczności powstania Stowarzyszenia i wspomniał o bieżącej działalności oraz zaapelował o środki na tę działalność. Anna Bilyk-Mydlarz przybliżyła zebranym dokonania KRESOW w 2017 roku i plany na rok 2018. Tadeusz Jarosz przedstawił bogaty program kresowych wyjazdow charytatywnych na 2018 i zachęcał do uczestnictwa w nich. Spotkanie zostało wzbogacone zostało najnowszą, jak zawsze chwytającą za serce, poezja kresową Danuty Mucharskiej.

Z radością wysłuchano kolęd wzruszająco zagranych przez małą Julię i Krzysztofa z Ogniska Muzycznego z ul. Grunwaldzkiej. Spotkanie uświetniły słodkimi smakołykami, jak zwykle hojnie, cukiernie: Cichowscy, Kameccy, Zaborowscy, Steskal oraz Pawlak.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz Wszystkim, którzy to spotkanie zorganizowali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości