Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Zielona szkoła dla uczniów Gimnazjum Polskiego w Rezekne

26 maja - 3 czerwiec 2017


W dniach 26 maja do 3 czerwca na zaproszenie naszego Stowarzyszenia oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 na ulicy Strąkowej 3a gościła w Krakowie grupa 20 uczniów Polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rezekne na Łotwie.

Goście zamieszkali w budynku Zespołu Szkół, tamże zorganizowano wyżywienie, naukę i zajęcia rekreacyjne oraz zapewniono opiekę. Podczas pobytu uczniowie Gimnazjum w Rezekne mieli możliwość wspólnej nauki z polskimi rówieśnikami z Krakowa. Członkowie i wolontariusze „Kresow” współozorganizowali program pobytu i codziennie towarzyszyli Gościom. Stowarzyszenie pokryło również koszty wyżywienia, miejskiej komunikacji oraz koszty zwiedzania Krakowa. 

Pobyt dzieci i nauczycieli z Łotwy zaowocował wzmocnieniem więzi z Polską wśród uczestników, nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami z Polski, a nam umożliwił również rozeznanie potrzeb nowego polskiego miejsca na kresowej mapie. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Szczególnie dziękujemy Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie, Muzeum Etnograficznemu w Krakowie oraz Kopcowi Kościuszki. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD NA UKRAINĘ

21 - 26 CZERWCA 2017


TRASA

KRAKÓW - LWÓW - PRZEMYSLANY - OLESKO - PODHORCE - ZŁOCZÓW -  POCZAJÓW- KRZEMIENIEC - WIŚNIOWIEC  - ZBARAŻ - TARNOPOL - BUCZACZ - CZORTKÓW - KAMIENIEC PODOLSKI - CHOCIM - CZERNIOWCE - ZALESZCZYKI - KOŁOMYJA - JAREMCZE - STANISŁAWÓW - DROHOBYCZ - SAMBOR - KROŚCIENKO -DĘBICA - KRAKÓW

CENA  850 ZŁ

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA - ZAPRASZAMY

INFORMACJE :  TEL. +48 502 513 912

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wsparcie dla osób polskiego pochodzenia z MołdawiiW końcu kwietnia i na początku maja przekazaliśmy ok. 20 paczek z żywnością, ubraniami, artykułami szkolnymi, podręcznikami i zabawkami dla osób polskiego pochodzenia z Mołdawii: podopiecznych parafii w Raszkowie oraz potrzebujących rodzin w Komracie k. Kiszyniowa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości