Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Nasza działalność w marcu 2021Pomimo lockdownu nadal aktywnie działamy na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie. Poniżej podsumowanie naszych najważniejszych działań podjętych w marcu:

• w ramach akcji pomocowej przed Wielkanocą przekazaliśmy paczki do Hospicjów w Brzuchowicach i Wilnie, a także dary do Naddniestrza, oprócz tego przekazaliśmy zapomogi finansowe dla rodzin i osób potrzebujących w łącznej kwocie ponad 3 tys. zł;

• we współpracy ze studentami Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi przygotowane zostały trzy duże paczki ze spersonalizowanymi darami dla czterech rodzin polskich we Lwowie i Chmielnickim – łącznie ponad 30 kg artykułów szkolnych, żywnościowych, ubrań (nowych, według zapotrzebowania i rozmiarów);

• w ramach pomocy szkołom przekazaliśmy 5 paczek do różnych szkół i ośrodków nauczania j. polskiego na Ukrainie (książki, podręczniki, artykuły szkolne);

• zainaugurowaliśmy konkurs Polska w mojej pamięci skierowany do uczniów polonijnych; na prace konkursowe czekamy do 30 kwietnia;

• do Oszmian na Białorusi trafiła paczka z upominkami za udział w zeszłorocznym konkursie wraz z kartkami z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowanymi przez jedną ze szkół;

• cały czas jesteśmy w trakcie prowadzenia zajęć językowych online dla uczniów (aktualnie mamy 6 grup zajęciowych z których korzysta ok. 45 osób); podejmujemy również działania w celu współorganizacji szkoleń online dla nauczycieli j. polskiego w kwietniu i maju.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność w lutym 2021W ubiegłym miesiącu zrealizowaliśmy w szczególności następujące działania:

- przekazaliśmy dwie paczki nowych podręczników do j. polskiego o wartości ponad 1 tys. zł – dla Gimnazjum w Rezekne oraz Szkoły w Maćkowcach;
- otrzymaliśmy pozytywną decyzję o dofinansowaniu dwóch edycji konkursu poświęconego odkrywaniu śladów polskości na Wschodzie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polskich na Wschodzie. Łączna kwota dofinansowania, które mamy otrzymać to aż 39 tys. zł, Środki zostaną przeznaczone m.in. na stypendium dla zwycięzcy oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych dla zwycięskiej szkoły;
- pośredniczyliśmy w przekazaniu dużej darowizny 2,5 tys. zł dla osoby potrzebującej (pogorzelca) z Czortkowa;
- przekazaliśmy 1,2 tys. zł na wsparcie rodzin polskiego pochodzenia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – z Chmielnickiego na Ukrainie;
- przekazaliśmy ponad 500 zł na rzecz szkółki sobotnio-niedzielnej w Żółkwi na zakup środków dezynfekujących itp. – środki pochodzą ze zbiórki zorganizowanej w jednej z polskich szkół;
- rozdysponowaliśmy pozostałe środki ze zbiórki dla uchodźców – zakup żywności na kwotę ponad 500 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc dla hospicjum i osób starszych w Wilnie, Czortkowie i NadniestrzuDla wielu starszych osób codzienność równa się z dużą ilością problemów dotyczących najczęściej nie tylko samotności czy chorób, ale także obaw o brak odpowiedniej ilości pieniędzy pozwalających na wykupienie lekarstw, nie wspominając już pełnowartościowym pożywieniu, bądź drobnych przyjemnościach
Problemy związane z niewystarczającą ilością środków finansowych dotykają również hospicja, gdzie w czasie pandemii koronawirusa, trzeba zachować dodatkowe środki ochrony. W takich miejscach przebywają ciężko chorzy pacjenci, a dofinansowanie płynące ze środków państwa jest niestety zbyt niskie, by wystarczyło na pokrycie wszystkich potrzeb.
W związku z tym pragniemy zorganizować zbiórkę, która będzie miała na celu wsparcie hospicjum i Wilnie oraz osoby starsze mieszkające w Czortkowie i na Naddniestrzu. Pieniądze z niej pozyskane zostaną przekazane na zakup środków ochrony osobistej, środków czystości artykułów higienicznych dla osób przebywających w tych placówkach
Zbiórka do zrzutki znajduje się w linku poniżej: https://zrzutka.pl/sdnzm7-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości