Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego #8

kwiecień 2019


W dniach od  31. 03 do 06.04. 2019 na zaproszenie KRESOW przebywała w Krakowie pani Maria, pracownik naukowy z tytułem doktora na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu a zarazem Wicedyrektorka Polskiej Sobotniej Szkoły przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I-III st. nr 3 w Borysławiu.

Pobyt pani Marii miał odmienny charakter, bowiem zamiast praktyki  metodycznej w Szkole Podstawowej nr 158, odbyła ona staż naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej (pod kierunkiem pani prof.dr hab. Anny Janus-Sitarz).

Pani Maria wysłuchała szeregu wykładów oraz uczestniczyła w ćwiczeniach  z zakresu literatury, języka i metodyki nauczania języka polskiego. Ponadto skorzystała dla swych potrzeb naukowych ze zbiorow Biblioteki Jagiellońskiej. Spotkała się także w siedzibie KRESOW z członkami Stowarzyszenia. Podzieliła się wrażeniami z pobytu w Krakowie oraz zapoznała uczestników spotkania ze swą działalnością naukową (sytuacja socjolingwistyczna, tożsamość narodowościowa, świadomość językowa, kompetencja komunikacyjna młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie) i pedagogiczną. Opowiedziała również o charakterze Szkoły w Borysławiu i o jej uczniach. Rozmowa dotyczyła także organizowanych przez KRESY w sierpniu 2019 praktyk językowych (w ramach projektu Senatu) dla nauczycieli języka polskiego  z Ukrainy. Wsparła nas cennymi wskazówkami i sugestiami. Pani Maria wyrażała wdzięczność i zadowolenie z  możliwości pobytu w Krakowie i z wzbogacenia swojej zawodowej wiedzy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne dla nauczycieli j. polskiego # 7

25 - 30 marzec 2019


W dniach 24 do 30 marca 2019 na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przebywały w Krakowie panie: Helena i Nina  z Pińska na Białorusi nauczycielki ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku działającej przy tamtejszym Oddziale Macierzy Polskiej. Szkoła istnieje od 17 lat i uczy (na różnych poziomach) języka polskiego dzieci i młodzież a nawet dorosłych mających polskie korzenie.

Panie odbyły pięciodniową (25.03 do 29.03) praktykę metodyczno-językową w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. Była to już 7 edycja praktyk organizowanych prze Stowarzyszenie KRESY. W czasie praktyki Nauczycielki zapoznały się z organizacja szkoły i procesem nauczania języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego. W czasie wolnym Goście zwiedzali Kraków (przy zmiennej marcowej pogodzie) i dokonali zakupow książek na potrzeby swojej macierzystej szkoły. Spotkali się także w siedzibie KRESOW z członkami Zarządu dzieląc się informacjami  na temat ich pracy w Szkole w Pińsku a także wrażeniami z pobytu w Krakowie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki metodyczne # 6

luty 2019


W dniach od 24 lutego do 1 marca 2019 roku przebywały w Krakowie pani Aleksandra z Korostenia (obwód żytomirski), pani Karolina z Uzgorodu (Zakarpacie) nauczycielki z Ukrainy, które uczą w swoich miejscowościach języka polskiego jako obcego w szkołach ogólnokształcących oraz w szkółkach sobotnio-niedzielnych. Panie skierowane zostały  przez współpracujące z KRESAMI Ogolnoukrainskie  Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na zaproszenie Stowarzyszenia.

Była to już 6 edycja (począwszy od 2017 roku) praktyk metodyczno- językowych organizowanych przez KRESY. Panie odbyły  w dniach 25 lutego do 1 marca pięciodniowa praktykę jezykowo-metodyczną w Szkole Podstawowej nr 158 pod kierunkiem nauczycieli szkoły. W czasie praktyki zapoznały się z organizacją szkoły, uczestniczyły w lekcjach języka polskiego, w tym języka polskiego jako obcego a także samodzielnie poprowadziły lekcję. Odbyły także spotkanie z pracownikiem naukowym Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ a także ze studentkami tej Katedry. Oprócz praktyki goście intensywnie zwiedzali Kraków i spotkali się z członkami zarządu Stowarzyszenia dzieląc się z wrażeniami z praktyki w Krakowie i z pracy w swoich szkołach na Ukrainie.

Goście wyrażali zadowolenie z pobytu, wdzięczni za możliwość odwiedzenia Krakowa i wzbogacenia swoich doświadczeń zawodowych a także za obdarowanie przyborami szkolnymi zebranymi w czasie świątecznej zbiorki w krakowskich szkołach. Panie mają także nadzieję na dalszy kontakt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości