Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Działalność

Nasza działalność jest oparta na dwóch filarach:

(1) organizowanie pomocy materialnej dla osób polskiego pochodzenia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

(2) wsparcie w podtrzymywaniu tożsamości narodowej oraz znajomości języka polskiego wśród osób polskiego pochodzenia.

Szczególną troską otaczamy osoby pochodzące z terenów, gdzie mniejszość polska jest mniej liczna i rozproszona, zaś utrzymywanie polskiej tożsamości narodowej – utrudnione.

Nasze priorytetowe działania to:

1. Zbiórki darów oraz wyjazdy charytatywne z pomocą dla osób potrzebujących zamieszkałych na Kresach, szkół polskich oraz parafii. W trakcie wyjazdów przekazujemy żywność, odzież, podręczniki, artykuły szkolne, książki, środki czystości i inne. W czasie 20 lat naszej działalności zorganizowaliśmy ponad 150 wyjazdów charytatywnych na Litwę, Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Syberię i kraje bałtyckie. Każdego roku przekazujemy średnio 200-300 paczek z pomocą materialną.

2. Organizowanie kolonii oraz pobytów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z programem nauczania języka polskiego oraz poznawaniem zabytków i historii Polski. W ostatnich 5 latach w koloniach edukacyjnych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie w ramach cyklu pt. „Wakacje z Krakowem” wzięło udział ponad 400 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Mołdawii.

3. Wsparcie szkolnictwa na Wschodznie, m.in. poprzez organizację praktyk dla nauczycieli języka polskiego oraz zajęć uzupełniających za pośrednictwem Skype.

4. Pomoc w organizacji przyjazdów do Polski pojedynczych osób oraz całych grup, organizacja konsultacji i staży w Polsce, doradztwo dla osób przebywających w Polsce.

5. Osobom potrzebującym na Kresach lub przebywającym w Polsce udzielamy bieżącej pomocy materialnej oraz w załatwianiu różnych formalności (np. uzyskaniu wiz, Karty Polaka). Przykładowo, w ostatnim czasie ufundowaliśmy stypendia na wyżywienie dla uczących się w Polsce uczniów polskiego pochodzenia z Drohobycza, a także przekazaliśmy stroje sportowe dla szkół polskich na Litwie (we współpracy z KKS Lech Poznań) oraz kilkadziesiąt par nowych okularów korekcyjnych dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie (we współpracy z Fundacja Szkla.com).

6. Organizujemy koncerty zespołów kresowych a także spotkania i konferencje tematyczne. Przykładowo, w roku 2015 zorganizowaliśmy sympozjum „Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie” poświęcone aktualnej sytuacji oraz perspektywom mniejszości polskiej na Kresach.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóc. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!