Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Program stypendialny dla studentów ze Wschodu

Kiedy?

2021 -

Gdzie?

Białoruś, Ukraina, b. ZSRR

Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu, studiujących na uczelniach w Polsce, polega na materialnej pomocy dla osób, które nie otrzymały takiej zapomogi od innej instytucji (poza stypendium socjalnym). Kwota stypendium to con. 400-600 zł, co pozwoli nam zapewnić podstawowe wsparcie w utrzymaniu w Polsce. Co semestr weryfikujemy postępy w nauce oraz sytuację materialną, a w miesiącach wakacyjnych w miarę dostępności środków prowadzimy nabór dla nowych stypendystów.

Obecnie mamy pod opieką czwórkę studentów pochodzących z Białorusi i Uzbekistanu.

Każdy z naszych stypendystów posiada Kartę Polaka, każdy z nich przyjechał do Polski rozpocząć nowe życie, każdego znamy i wiemy, że warto pomóc tym osobom😊 Zachęcamy do wsparcia, ponieważ w związku z wieloma innymi działaniami nie możemy zagwarantować ciągłości finansowania tego projektu.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóc. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!