Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Praktyki metodyczno-językowe dla nauczycieli polonijnych

Kiedy?

2017 +

Gdzie?

Ukraina, Białoruś

W latach 2017-2019 zrealizowaliśmy tygodniowe praktyki metodyczne łącznie dla 20 nauczycieli języka polskiego z Ukrainy i Białorusi (dwoje w 2017 r., dziewięciu w roku 2018 oraz dziewięciu w roku 2020). W latach 2017 oraz 2018 projekt został sfinansowany ze środków własnych oraz częściowo ze środków uzyskanych od sponsora prywatnego (cztery osoby). W roku 2019 projekt był natomiast dotowany przez Senat RP. Uczestnicy projektu odbyli praktykę w krakowskiej Szkole Podstawowej nr 158 im. Juliana Aleksandrowicza. W czasie praktyki brali udział w lekcjach języka polskiego oraz wychowawczych, zapoznali się z organizacja polskiej szkoły oraz programem nauczania a także prowadzili zajęcia j. polskiego jako obcego. Projekt został pozytywnie oceniony przez partnera ukraińskiego oraz samych uczestników projektu. W roku 2019 projekt został poszerzony o drugi moduł – tygodniowe szkolenie językowe, w którym wzięło udział 16 nauczycieli (w większości osoby, które wcześniej brały udział w praktykach metodycznych).

Do projektu praktyk chcieliśmy wrócić z początkiem 2022 i mieliśmy już zaplanowany przyjazd 6 nauczycieli, jednak realizację planów uniemożliwił wybuch wojny na Ukrainie.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóc. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!