Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Konkurs „Polska w mojej pamięci”

Kiedy?

2021 +

Gdzie?

Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy współpracującej z nami firmy, która wzięła na siebie koszty finansowe. Konkurs miał na celu odkrywanie przez jego uczestników historii związanych z miejscem związanym z polskością (w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania) oraz śladów polskości w rodzinie uczestnika konkursu.. Tematom tym poświęcona była odpowiednio pierwsza i druga edycja zorganizowane w I i II poł. 2022 r. (podtytuły: „Ślady polskości w mojej okolicy” i „Ślady polskości w mojej rodzinie”). Wiek uczestników ustaliliśmy na 14-18 lat, warunkiem uczestnictwa była również nauka języka polskiego.

Pierwsza edycja została zakończona w czerwcu 2021 r. a druga – w styczniu 2022 r. W pierwszej wpłynęło 59 prac, w drugiej – 31 prac (w drugiej edycji nie wpływały już prace z Białorusi). Wśród wpływających prac były prace filmowe, prezentacje oraz wypracowania pisemne. Nagradzaliśmy zarówno zwycięzców indywidualnych jak i szkoły. Główną nagrodą było półroczne stypendium w wysokości 1 tys. zł miesięczne, a dla dalszych miejsc – nagrody rzeczowe i pieniężne. Nagrodą dla szkoły było 6 tys. zł na sprzęt, pomoce szkolne lub podręczniki, a dla dalszych miejsc: odpowiednio 2 i 1 tys. zł na ten cel. Artykuły mogły być zakupione przez nas lub bezpośrednio przez szkołę. Zakupione przez nas i przekazane następnie artykuły to m.in. sprzęt nagłaśniający, drukarka i podręczniki. Nagrody za II edycję konkursu były już przekazywane w 2022 r. co w przypadku uczestników z Ukrainy zbiegło się z wybuchem wojny.
Laureatami konkursu zostali:
• I edycja – zwycięzca indywidualny: dwoje uczniów z Gimnazjum w Solecznikach, zwycięzca szkolny: Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim;
• II edycja: zwycięzca indywidualny: dwoje uczniów z Liceum w Gródku, zwycięzca szkolny: Liceum w Gródku

Poniżej zamieszczamy linki do prac konkursowych opublikowanych na naszym kanale na Youtube a także reportaże o konkursie opublikowane w telewizji:

https://wilno.tvp.pl/57942039/konkurs-polska-w-mojej-pamiecifbclid=IwAR32vBLfSPur_58186AI2koDs2Szu4xjDH1bC8XNtmDxFOkmMQE0X_R8d-A

https://polonia24.tvp.pl/57965150/konkurs-polska-w-pamieci-rozstrzygniety?fbclid=IwAR3II4OqtjrDKGOKdGa-p44_K6Ttgjl7_-oYuwUqkYSwO2cOuOIMA7HNueY

 

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóc. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!