Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Kontynuujemy pomoc dla Polaków we Lwowie – marzec 2024

Kontynuujemy pomoc na rzecz starszych Polaków zamieszkałych we Lwowie, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. W marcu pomoc otrzymało 12 osób, w tym 10 osób otrzymało zapomogi po 100 zł, a 6 osób otrzymywało obiady oraz zakupioną żywność. Przekazaliśmy dodatkowo zestawy witaminowe i leki dla osób chorych. Wsparcie będziemy kontynuować w kolejnych miesiącach, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóć. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!