Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Walne Zebranie | 21 marca 2024 r. (czwartek) | Plac Szczepański 5

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” serdecznie zaprasza na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godzinie:
16:00 – I termin
16:30 – II termin
Zebranie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 (IV piętro).

Proponowany program Zebrania:

1. Powitanie Uczestników przez Pana Prezesa Piotra Cabana
2. Przedstawienie programu zebrania i jego przyjęcie przez Zebranych.
3. Wybór prowadzącego zebranie oraz protokolanta zebrania.
4. Powołanie komisji : Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
6. Odczytanie protokołu z zeszłorocznego Walnego Zebrania.
7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KRESOW w 2023 roku.
8. Sprawozdanie finansowe z działalności KRESOW w 2023 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego (uchwała).
12. Przyjęcie sprawozdania finansowego (uchwała ).
13. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (uchwala).
14. Udzielenie absolutorium Zarządowi (uchwała).
15. Przedstawienie planu pracy na 2024 rok i lata następne
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie zebrania.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóć. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!