Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia

Informujemy o rozpoczęciu naboru na stypendia dla studentów polskiego pochodzenia rozpoczynających studia w Polsce (aktualni studenci pierwszego lub drugiego roku). Stypendium jest skierowane do osób, które nie pobierają wsparcia w innej formie poza stypendium socjalnym lub naukowym. Kwota stypendium wynosi 500-800 zł miesięcznie i jest przyznawane na cały rok akademicki. W ubiegłym roku łączna kwota przekazanego wsparcia wyniosła ponad 14 tys. zł.

Poniżej zamieszczamy regulamin oraz kwestionariusz do wypełnienia przez kandydatów.

Załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację materialną, pochodzenie polskie, naukę w polskiej szkole, wolontariat oraz osiągnięcia naukowe zwiększa szanse na przyznanie stypendium.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kresykrakow@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada. W następnej kolejności skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Wyniki naboru ogłosimy do 20 listopada.

Regulamin – Program Stypendialny 2023 

Kwestionariusz

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóć. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!