Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

RELACJA Z WYJAZDU NA BIAŁORUŚ

Kiedy?

03 - 09 lipca 2017

Gdzie?

Białoruś

W dniach 3 – 9 lipca br wyjechała na Białoruś grupa 35 osób – sympatyków Polskich Kresów, wspierana instytucjonalnie przez nasze Stowarzyszenie . Trasa prowadziła przez Grodno, Bohatyrowicze, Miniewicze, Stare Wasiliszki, Lidę, Mir , Nieśwież, Jezioro Świteź, Żyrowice, Słonim, Mereczowszczyznę, Kosów Poleski, Pińsk, Berezę Kartuską, Brześć.

W Grodnie w Muzeum Elizy Orzeszkowej przekazano 2 opakowania książek – klasyki polskiej, w szkole polskiej – książki do nauki języka polskiego, literaturę klasyczną, artykuły szkolne i plecaki. W Szczuczynie w parafii Św. Teresy siostry zakonne otrzymały dla swojego ośrodka dziecięcego przybory szkolne i plecaki. W Nowogródku przekazano dla polskiego przedszkola książki, zabawki i odzież dziecięcą, a dla szkoły polskiej przybory szkolne i książki do nauki języka polskiego. Tę pomoc dla polskich placówek kulturalno-oświatowych będziemy się starali kontynuować i rozwijać , a przy okazji propagować piękno zabytków i przyrody tej ziemi.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóc. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!