Pomóż swoim Rodakom na Kresach Wschodnich i przekaż nam 1%!

Nasza działalność w marcu 2022 r.

• przekazaliśmy ponad 100 paczek podczas trzech współorganizowanych transportów darów do Jampola i Chmielnickiego;

• na zakupy darów, głównie żywności, leków, art. medycznych przeznaczyliśmy 3,9 tys. zł;

• przekazaliśmy w drodze zapomóg pieniężnych indywidualnych do osób polskiego pochodzenia oraz do instytucji (Niżankowice, Drohobycz) łącznie 2,9 tys. zł;

• przekazaliśmy kwotę 3,6 tys. zł oraz dyplomy – nagrody w konkursie Polska w moim sercu – nagrody trafiły do czwórki autorów najlepszych prac z Białorusi i Ukrainy;

• wypłaciliśmy z góry stypendia dla zwycięzców konkursu Polska w mojej pamięci z Ukrainy;

• do szkoły w Rydze oraz Wilnie wysłaliśmy dyplomy i upominki dla autorów najlepszych prac (2 paczki), na początku marca do uczniów w Gródku i Niżankowicach dotarły upominki wysłane jeszcze przed wojną;

• przeprowadziliśmy rozmowy z naszymi stypendystami, postępy stypendystów są zgodne z oczekiwaniami – będziemy chcieli kontynuować wypłatę stypendiów do końca czerwca;

• przekazaliśmy zapomogę 500 zł do osoby polskiego pochodzenia z Białorusi, która przeprowadziła się do Polski;

• wypłaciliśmy 5 tys. zł jednorazowej zapomogi dla rodziny studentki z Ukrainy, która przeprowadziła się do Polski w związku z wojną (zapomoga finansowana przez darczyńcę);

Łączne wydatki związane z wojną na Ukrainie to do tej pory 15,5 tys. zł, nie licząc darów ze zbiórek i wsparcia z puli środków na konkursy edukacyjne.

Zrób z nami coś dobrego!

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możesz pomóć. Pamiętaj, że czasem najmniejszy gest może wywołać lawinę dobra!