Karol Chudoba

Rodowity Krakowianin, z wykształcenia inżynier metalurg. Kiedyś druh Karol aktywnie działający w ZHP, dziś prezes Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”. Pracował m. in. w Hucie im. Lenina oraz w Instytucie Odlewnictwa. Pilotował także wycieczki Biura Podróży Orbis oraz PTTK, z którymi jeździł na tereny ówczesnego ZSRR. Tam poznał tragiczny los Polaków opuszczonych całkowicie przez władze PRL, co stało się później impulsem do jego dalszych działań. Po zmianach politycznych i otwarciu granic organizował wyjazdy na Litwę, Białoruś i Ukrainę w ramach Sekcji Turystyki, którą utworzył w Klubie Inteligencji Katolickiej. Powołał także Sekcję Pomocy Polakom na Wschodzie przy Stowarzyszeniu Pilotów Wycieczek Zagranicznych „Guide”. Jest również inicjatorem powołania Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”. Był współorganizatorem ponad 100 wyjazdów charytatywnych na Wschód, w których łącznie wzięło udział około 3 000 uczestników. Współorganizował także przyjazdy i pobyty w Krakowie kilkunastu grup młodzieży polskiej ze Wschodu. Od 1996 prezes Stowarzyszenia. W wolnych chwila wyrusza w góry, najchętniej w Gorce lub Tatry, gdzie podczas wędrówek snuje plany dalszego rozwoju działalności „Kresów”. Prywatnie oddany mąż, ojciec i dziadek.

Maksyma życiowa: „Zawsze być po właściwej stronie „barykady”, bez względu na cenę.”